A VEZETÉSTŐL VALÓ ELTILTÁS ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS

 

A vezetéstől való eltiltás feloldása/a külföldi jogosítvány elismertetése iránti kérelmet a tilalmi határidő (Sperrfrist) lejárta előtt három hónappal lehet kérvényezni Németországban. A tilalmi határidő arról ad tájékoztatást, hogy legkorábban mikor lehet a jogosítványt megkapni, ill. mikor telik le a vezetéstől való eltiltás. Ezt a bíró állapítja meg, és az ítéletből kiolvasható.

Fontos tájékoztatás külföldi jogosítvány birtokosainak:

Ha a vezetéstől Németország területén tiltották el, egy ún. „Külföldi jogosítvány elismerése”, azaz Zuerkennung der ausländischen Fahrerlaubnis” iránti kérelmet kell benyújtania. A kérelem benyújtásához használja az Antrag auf Zuerkennung einer ausländischen Fahrerlaubnis elnevezésű formanyomtatványt. (Nincs egységes formanyomtatvány, az általában az illetékes Landratsamt/Fahrerlaubnisbehörde honlapjáról tölthető le.)

A kérelem-nyomtatvány beadásának helye:

A kitöltött kérelmet, amennyiben a jogosítvány németországi bevonásakor volt németországi lakcíme: a jogosítvány bevonását és Németországban a vezetéstől való eltiltást kimondó bíróság székhelye szerinti illetékes küzigazgatási hivatal az Landratsamt közlekedési részlegénél (Fahrerlaubnisbehörde/Führerscheinstelle) kell benyújtani. Ha Németországban nem volt az eltiltás előtt bejelentett lakóhelye, bármely Landratsamtnál benyújthatja a kérelmét.

Münchenben pl. az alábbi hatósághoz kell a kérelmet benyújtani:

Landratsamt München
Außenstelle Kraftfahrzeugzulassungs- und Führerscheinstelle
Bretonischer Ring 1
85630 Grasbrunn-Neukeferloh

Telefon: 089 / 6221-3000
Fax: 089 / 6221-3128
E-Mail: fuehrerscheine@lra-m.bayern.de

A kérelmet postán, (lehetőleg tértivevényes) levélben küldheti meg az illetékes Landratsamt-nak.

A jogosítvány engedélyezésére jogosult hatóság arra vonatkozó döntése, hogy vajon lehet-e és ha igen, milyen feltételek mellett egy külföldi jogosítványt Németországban engedélyeztetni, és, hogy kell-e pl. orvosi-pszichológiai vizsgálatot (MPU) végeztetnie a kérelmezőnek vagy sem, mindenkor az egyéni tényállástól függ.

Az engedély-kérelemhez szükséges iratok:

A kérelemnyomtatványt német nyelven kell kitölteni, és ahhoz az alábbi iratokat kell csatolni:

  • aktuális erkölcsi bizonyítvány (1 hónapnál nem régebbi) (magyar nyelven elfogadják);
  • a személyi igazolvány/útlevél és a lakcímkártya másolata;
  • eredeti külföldi jogosítvány másolata (elő és hátoldala)
  • a jogerős bírósági határozat vagy büntetési parancs (Strafbefehl) másolata.

Azoknak, akiknek ittas/vagy kábítószer hatása alatti vezetés miatt vonták be a jogosítványát Németországban, (ittas vezetésnél: 1,6 pro/mil. feletti érték esetében), egy orvosi – pszichológiai ún. MPU (medizinisch-psychologische Untersuchung) vizsgálatnak kell alávetnie magukat, valamely németországi, hivatalosan elismert MPU vizsgálat végzésére jogosult szakértőnél, vagy intézménynél. Az MPU vizsgálat eredményét a kérelemhez csatolni kell!

A német illetékes hatóság (Landratsamt Fahrerlaubnisstelle) a kérelem megvizsgálása után további hiányok pótlására is felhívhat. Pozitív elbírálás esetén ún. Zuerkennungsbescheid/Beschluss elnevezésű határozatot hoz, és megküldi az eljárás költségeiről szóló csekket, amelyet a közölt határidőig be kell fizetni.

Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy külföldi jogosítványának elismeréséig, azaz az illetékes hatóság határozatának meghozataláig, ill. annak kézhezvételéig, nem vezethet gépjárművet Németországban! Ennek a tilalomnak a megsértése esetén a német Büntető Törvénykönyv (Strafgesetzbuch) 21.§ szerint: „jogosítvány nélküli vezetés“ miatt vonható felelősségre.

A külképviseletre megküldött bevont vezetői engedélyeket nem áll módunkban a vezetői engedély birtokosának visszaadni.

2016. november